• /files/HMH%20Medikal%20Slider%208
  • /files/HMH%20medikal%20slider%205
  • /files/HMH%20Medikal%20Slider%204
  • /files/HMH%20Medikal%20Slider%202

  Normal EKG Yazılım

EKG genel görünüm

EKG genel görünümünde, tüm kayıt süresi boyunca EKG, 12-kanallı olarak sistemde gösterilir. Her bir lead’in tek kanal seçimi yapılarak görünüm, hız ve genliği değiştirilerek bütün ayrıntıları tam olarak değerlendirilebilir. Zoom ve ölçüm fonksiyonu parametre hesaplanması için faydalıdır.İstenilen EKG kısmı işaretlenir ve daha sonra işaretlenen hemen tekrar bulunabilir. İsteğe bağlı iki istirahat EKG ‘nin karşılaştırma fonksiyonunu kullanarak birbiri ile kıyaslanması mümkündür.


Analiz

Default olarak EKG alanı içerisinde seçilen vurular, sonra parametre hesabı için kullanılır. Kullanıcının vuruların seçimini değiştirmesi mümkündür. Kaydedilen EKG değerlendirmeleri kullanıcının ihtiyaçlarına yönelik gözden geçirmeye olanak sağlar. Recovery fonksiyon özgün değerler ile yeni bir analiz yapılmasını sağlar.


Kümülatif kompleksler

Bu görünüm, 12-kanal modunda EKG’nin ölçülen mevcut kümülatif komplekslerini görüntüler. Her kümülatif kompleksin ölçüm noktalarını fiks ölçüm hatlarında tanımlar. Yani kullanıcı QRS komplekslerde değişiklikleri hızlıca tanıyabilir.


Ölçüm Tablosu

Tablo ekranı örneği eksen ,pozisyon, saat ve her ölçüm noktasının genlik değerleri gibi ölçülen tüm değerlerin genel bir görünümü genel bir bakış sunar. Tümü açıkça bir ekranda görüntülenir .


Kümülatif kompleks tekli gösterim

Kanalın kümülatif kompleksinin tekli kompleksinde gösterim büyütülmüştür. Hareketli ölçüm hatları sayesinde kullanıcının elle test noktalarını yeniden tespit etmek mümkündür. Overlay Fonksiyon tüm kanalların kümülatif komplekslerini birbirlerinin üstünde düzenler.Test noktalarının kesin belirlenmesi için ek bilgi kaynağı olarak hizmet vermektedir. Sağ tarafta ECG'nin vektör döngüsü otomatik olarak görüntülenir.


Rapor yöneticisi

Rapor yöneticisi ayrı ayrı oluşturulmuş hazır metin modülleriyle hassas ve önemli olan raporları oluşturmak için zaman kazandıran etkili bir yapı sunuyor . Ayrıca rapor yöneticisinde yer alan dört grubun her birinde yer alan sekiz fonksiyon butonu ile isteğe bağlı ilave hazır metin blokları oluşturmak mümkündür.Bu metinler içine ilgili değerlendirmede ölçülen değerleri ve göstergeleri içeren çeşitli değişkenler dahil edilebilir. Sonuç, tam bir rapor metni birkaç tuşa basarak oluşturulabilir.


İletişim ağı monitoring

Çevrimiçi çalışılabilmesi nedeniyle doktor, test yapılan odaya gitmeden kendi muayene odasından Normal veya Efor EKG testini online izleyebilir. Tüm üretilen veriler ve EKG gerçek zamanlı olarak transfer edilir. Doktorun test odasında olmadan çevrimiçi olduğu yerden mevcut stres testini monitörden kontrol etmesi mümkündür.