• /files/HMH%20Medikal%20Slider%208
  • /files/HMH%20medikal%20slider%205
  • /files/HMH%20Medikal%20Slider%204
  • /files/HMH%20Medikal%20Slider%202

  Yazılım

Holter Tansiyon özet

Kan basıncı eğrisinin grafik ekranın yanı sıra, tüm ölçülen değerler (sistol, diyastol, arter basıncı, nabız basıncı genlik vb. ) sayısal olarak görüntülenir.


Tablo gösterim

Tablo biçiminde gösterim tüm yapılan ölçümler için tam bir bakış açısı sunar.Buna ek olarak, hastanın günlüğündeki ilave ölçümler için yazdığı yorumlar cetvel üzerine kaydedilir.Gece fazında oransal azalış, ağırlıklı ortalama, standart sapma ve diğer verilerde gösterilir.


Değerlendirmelerin karşılaştırılması

Bir ilaç tedavisinin değerlendirilmesi için etkin bir kontrol doğrudan kolayca ekran üzerinde iki değerlendirmenin karşılaştırma imkanı sayesinde yapılabilir. Herhangi bir zamanda alınmış önceki hasta kayıtı son alınmış aktüel hasta kayıtı ile karşılaştırılabilir.


Farklı değerlendirmelere genel bakış

Uzun süreli tedavilerin değerlendirilmesi custo screen programı ile mümkündür. Hastanın tüm kayıtları zamana bağlı olarak sırasında yan yana karşılaştırılır. Herhangi bir zamanda tek bir değerlendirmeye ulaşmak mümkündür.


Risk sınıflandırma

Bu ek modül kardiyovasküler risk faktörleri ile kan basıncı şiddetini kombine eder ve bu parametrelere göre hastanın bireysel riskini belirler. Kan basıncı şiddeti ve risk faktörlerinin sınıflandırılma tanımları Alman Hipertansiyon Derneğinin (DHL) güncel kılavuzlarına uygundur.


Risk faktörleri

Risk faktörleri sadece onay kutuları tıklatarak seçilir. Onlar otomatik olarak kaydedilir ve başka bir kayıt yapıldığı zaman değerlendirmeye entegre edilir. Herhangi bir zamanda risk faktörleri seçimini adaptasyon için değiştirebilirsiniz.


Otomatik öneri

Otomatik öneride, hipertansiyonun şiddeti ve sınıflandırılması, geceleri kan basıncı davranışı ve risk faktörleri belirtilir. Dahası, önümüzdeki 10 yıl içinde ağır kardiyovasküler hastalık için yüzde risk görüntülenir. Bu öneri EPR sistemi üzerinden otomatik alınabilir.


custo holter ABPM : holter EKG + ABPM

Veriler indirildikten ve analiz edildikten sonra Holter EKG ve ABPM 24 saatlik trend olarak görüntülenir. Holter EKG ayrıca görünüm ve olayların sıklığını içerir. Bu başlangıç ​​sayfasından ayrıntılı görünüm ve analiz fonksiyonlarını değiştirebilirsiniz.

Yazılı çıktı: Çıktı özeti çizelgedeki tekli değerleri ve ölçülen değerler tablosunu, risk değerlendirmesini ve açıkça düzenlenmiş öneriyi DIN A4 sayfada sunuyor.


Rapor çıktı

Çıktı özeti grafik üzerinde tekli değerleri ve ölçülmüş değerlerin tablosunu, risk değerlendirmesini ve anlaşılabilir önerisini DIN A4 sayfası üzerinde düzenler.